E-nieuwsbrief aanmelden

Werkwijze

De Africa Foundation ondersteunt projecten die vanuit de lokale bevolking zelf worden opgezet. In de praktijk betekent dit dat o.a. de lokale economische ontwikkeling wordt gestimuleerd en dat projecten altijd met respect voor de lokale cultuur tot stand komen.
Samenwerking met de lokale gemeenschap staat dan ook voorop.

Om de projecten met de grootst mogelijke zorg te monitoren, werken wij met projectcoordinatoren. Dit zijn mensen die lokaal alle activiteiten en projecten van de stichting vorm geven, monitoren en begeleiden.

Besteding van uw donaties

De Africa Foundation kent geen winstoogmerk en werkt enkel met vrijwillige krachten in Nederland. Dit betekent dat uw donatie altijd voor 100% ten goede komt aan de projecten van de Africa Foundation.

Mocht uw voorkeur uitgaan naar een specifiek onderdeel van de begroting, kunt u deze altijd bij ons opvragen. U kunt dan mailen naar info@africafoundation.nl.

help

"Education is the
premise of progress"

Kofi Annan