E-nieuwsbrief aanmelden

Oprichting Africa Foundation

De Africa Foundation is een kleinschalig particulier initiatief, dat vanuit Nederland wordt gerund in samenwerking met lokale Afrikaanse partners.
Vanuit de betrokkenheid bij het continent Afrika en de werkterreinen onderwijs, HIV- en aidspreventie en duurzaamheid, kwam al snel de behoefte om deze betrokkenheid meer vorm te geven.
Daarom is besloten om een eigen stichting op te richten, om de projecten zodoende op een professionele wijze voort te zetten.

De Africa Foundation werkt samen met betrouwbare, lokale Afrikaanse partners om het werk wat de stichting verricht goed te kunnen monitoren. De contacten met de Afrikaanse partners zorgen ervoor dat het initiatief tot het starten van een project vanuit de bevolking zelf komt en uiteindelijk ook door de bevolking zelf wordt geleid.

Stichting Africa Foundation is sinds 08-05-2009 geregistreerd bij de KvK te Tilburg onder nummer 17251196.

help

"Education is the
premise of progress"

Kofi Annan