E-nieuwsbrief aanmelden

Welkom bij de Africa Foundation

De Africa Foundation ondersteunt projecten op het gebied van educatie (basis- en voortgezet onderwijs), HIV- en AIDS preventie en duurzaamheid in geheel Afrika.
Hierbij richten wij ons met name op kinderen en jongeren.

In samenwerking met lokale, Afrikaanse partnerorganisaties komen deze projecten op een duurzame manier tot stand: met respect voor cultuur, tradities en door de lokale, economische ontwikkeling te stimuleren.

Uw steun is van harte welkom!

Wilt u onze projecten financieel ondersteunen?
Maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer NL76RABO0122192400 t.n.v. Stichting Africa Foundation.

De Africa Foundation is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan ons fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de belastingdienst.

help

"Education is the
premise of progress"

Kofi Annan